Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče Parmova

Parmova ulica, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 31-002
Posredovanje: prodaja
namembnost: Zemljišče Parmova
Naslov: Parmova ulica, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 605,00 m²
Parcelna številka: 2636 2191/6, 2636 2192/22, 2636 2192/23, 2636 2192/38

Zemljevid lokacije

V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE

Nepremičnine Parmova obsega sklop stavbnih zemljišč za razvoj (605 m2) na atraktivni lokaciji praktično v centru Ljubljane. Zemljišča so po namenski rabi označena kot osrednja območja centralnih dejavnosti za visoke prostostoječe stavbe s faktorjem izrabe 1,74 in višino objektov do 21,50 m.

Za širše območje cca. 52 tisoč m2 je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN 173: Parmova), ki v prostorski enoti (PE) 2 predvideva izgradnjo poslovno-stanovanjskega kompleksa v 6 večstanovanjskih objektih s skupno  do 150 stanovanji in skupno BTP 20.200 m2 nad koto terena in 13.700 m2 BTP kletnih etaž.

Predmet prodaje so 4 parcele v k.o. Bežigrad, ki predstavljajo manjši del zemljišč za izvedbo predvidene gradnje v PE2.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Miha Perme

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje