Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče

Jaskova ulica 41, Maribor

Osnovni podatki

RE ID 684
Posredovanje: prodaja
namembnost: Stavbno zemljišče
Naslov: Jaskova ulica 41, Maribor
Status nepremičnine: Delno pozidano stavbno zemljišče (objekti primerni za rušenje)
Skupna površina zemljišč: 5.000,00 m²
Parcelna številka: 680-1019/1-0, 680-1020/0-0, 680-1021/1-0, 680-1021/3-0, 680-1021/4-0

Zemljevid lokacije

Dne 14.1.202 je potekala javna dražba za nakup zemljišča v Preboldu. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Nepremičnina v naravi predstavlja 5 stavbnih zemljišč ter dotrajane objekte, primerne za rušenje na naslovu Jaskova ulica 41, Maribor. Zemljišče leži v območju centralnih dejavnosti, v poslovno storitvenem območju cone Tezno. Lokacija ima odlično prometno povezavo (bližina mestne vpadnice in avtoceste, železnica - industrijski tir). Zemljišče meri 5.000 m2 in kljub nepravilni obliki predstavlja zaključeno celoto. Teren je raven oziroma proti severni meji nekoliko razgiban. Na lokaciji so komunalni vodi, saj sta parceli št. 1020 in 1021/3 pozidani s sedaj že dotrajanimi objekti. Območje je glede na dejavnost v celoti ustrezno komunalno opremljeno, ob objektih so urejene zelenice, parkirišča, pločniki, javna razsvetljava ter vsa infrastruktura.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Boris Vončina

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje