Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stanovanje D-S3 - Črna voda

Črna voda 25c, Zagreb

Osnovni podatki

5039-013
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 102.400,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Stanovanje D-S3 - Črna voda
Naslov: Črna voda 25c, Zagreb
Neto tlorisna površina stavb: 75,60 m²
Parcelna številka: zkc. br. 2917/4, zk. ul. br. 21425-3
energetski razred: B (25-50 kWh/m²a)

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Predmet prodaje pri vsakem stanovanju je solastniški del v deležu 1/16 od celote  nepremičnine, ki je vpisana v zemljiško knjigo Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu, zemljiškoknjižni odsek Zagreb, zk.ul. 21695, k.o. Markuševec, označena kot parc. št. 2917/5, v naravi zemljišče površine 393,00 m2, ki v resnici predstavlja dostopno cesto zgradb, zgrajenih na katastrskih parcelah parc. št. 2917/1, parc. št. 2917/2, parc. št. 2917/3, parc. št. 2917/4, vse k.o. Markuševec, zaradi česar predstavlja funkcionalno celoto vsakega stanovanja, za simbolično ceno 1 € + pripadajoči davek (25% PDV).

Nepremičnina z ID znaki - iz ZK:

Katastrska občina: 335347 Markuševec, ZK vložek št. 21425, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2.

DEL VEČSTANOVANJSKE ZGRADBE (prepis iz ZK):

Solastniški delež 102/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3)

Trisobno stanovanje v kleti z oznako S3, v etažnem elaboratu označeno z številko 3, površine 75,60 m2, katerega sestavlja: hodnik, WC, gospodarstvo, kuhinja, dnevna soba, predsoba,  kopalnica, 2 sobi in pripadajoča nepokrita terasa površine 14,80 m2, vrt V3 površine 78,50 m2, vrt V4 površine 27,60 m2, garažno mesto GM2 površine 15,20 m2 in parkirno mesto PM 1 površine 12,10 m2.

Stanovanju v naravi pripada drugo zunanje PM kot določeno z etažnim elaboratom in je v naravi označeno s talno oznako D-S3.

Stanovanju v naravi  pripada shramba SP3 v kleti, v velikosti 5,70 m2, ki po etažnem elaboratu in ZK pripada stanovanju S4 v tej zgradbi.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Energetska izkaznica stavbe

Potrebna toplota za ogrevanje
Razred B
A+
A
B
C
D
E
F
G
0 15 50 100 150 200 250 300+

Spiller Farmer d.o.o.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje