Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stanovanje B-S4 - Črna voda

Črna voda 25a, Zagreb

Osnovni podatki

5039-006
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 157.600,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Stanovanje B-S4 - Črna voda
Naslov: Črna voda 25a, Zagreb
Neto tlorisna površina stavb: 98,05 m²
Parcelna številka: zkc. br. 2917/2, zk. ul. br. 21439-3
energetski razred: B (25-50 kWh/m²a)

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Predmet prodaje pri vsakem stanovanju je solastniški del v deležu 1/16 od celote  nepremičnine, ki je vpisana v zemljiško knjigo Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu, zemljiškoknjižni odsek Zagreb, zk.ul. 21695, k.o. Markuševec, označena kot parc. št. 2917/5, v naravi zemljišče površine 393,00 m2, ki v resnici predstavlja dostopno cesto zgradb, zgrajenih na katastrskih parcelah parc. št. 2917/1, parc. št. 2917/2, parc. št. 2917/3, parc. št. 2917/4, vse k.o. Markuševec, zaradi česar predstavlja funkcionalno celoto vsakega stanovanja, za simbolično ceno 1 € + pripadajoči davek (25% PDV).

Nepremičnina z ID znaki - iz ZK:

Katastrska občina: 335347 Markuševec, ZK vložek št. 21439, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2.

DEL VEČSTANOVANJSKE ZGRADBE (prepis iz ZK):

Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4)

Štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, v etažnem elaboratu označeno s številko 4, površine 98,05 m2, katerega sestavlja: hodnik s predsobo, wc, gospodarstvo, izba, kuhinja, dnevna soba, kopalnica, 3 sobe in pripadajoča nepokrita terasa T1 površine 2,05 m2, pripadajoča nepokrita terasa T2 površine 12,60 m2, pripadajoča nepokrita terasa T3 površine 27,95 m2, pripadajoča shramba SP2 v kleti površine 3,40 m2, pripadajoče garažno mesto GM2 površine 15,20 m2 in pripadajoče parkirno mesto PM3 površine 12,50 m2.

Stanovanju v naravi pripada drugo zunanje PM kot določeno z etažnim elaboratom in je v naravi označeno s talno oznako B-S4.

Energetska izkaznica stavbe

Potrebna toplota za ogrevanje
Razred B
A+
A
B
C
D
E
F
G
0 15 50 100 150 200 250 300+

Spiller Farmer d.o.o.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje