Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stanovanje B-S3 - Črna voda

Črna voda 25a, Zagreb

Osnovni podatki

5039-005
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 134.400,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Stanovanje B-S3 - Črna voda
Naslov: Črna voda 25a, Zagreb
Neto tlorisna površina stavb: 76,80 m²
Parcelna številka: zkc. br. 2917/2, zk. ul. br. 21439-3
energetski razred: B (25-50 kWh/m²a)

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Predmet prodaje pri vsakem stanovanju je solastniški del v deležu 1/16 od celote  nepremičnine, ki je vpisana v zemljiško knjigo Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu, zemljiškoknjižni odsek Zagreb, zk.ul. 21695, k.o. Markuševec, označena kot parc. št. 2917/5, v naravi zemljišče površine 393,00 m2, ki v resnici predstavlja dostopno cesto zgradb, zgrajenih na katastrskih parcelah parc. št. 2917/1, parc. št. 2917/2, parc. št. 2917/3, parc. št. 2917/4, vse k.o. Markuševec, zaradi česar predstavlja funkcionalno celoto vsakega stanovanja, za simbolično ceno 1 € + pripadajoči davek (25% PDV).

Nepremičnina z ID znaki - iz ZK:

Katastrska občina: 335347 Markuševec, ZK vložek št. 21439, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2.

DEL VEČSTANOVANJSKE ZGRADBE (prepis iz ZK):

Solastniški delež 114/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3)

Trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, v etažnem elaboratu označeno s številko 3, površine 76,80 m2, katerega sestavlja: hodnik, WC, kuhinja, dnevna soba, kopalnica, 2 sobe in pripadajoča nepokrita terasa T1 površine 9,70 m2, pripadajoča nepokrita terasa T2 površine 9,25 m2, pripadajoč vrt V4 površine 148,40 m2, pripadajoč vrt V5 površine 51,00 m2, pripadajoča shramba SP4 v kleti površine 3,35 m2, pripadajoče garažno mesto GM4 površine 14,70 m2 in pripadajoče parkirno mesto PM1 površine 12,10 m2.

Pripadajoči vrt V5 v naravi predstavlja dva dodatna parkirna mesta z oznako C-S3 in C-S2, pripadajoča stanovanju C-S3 in C-S2.

Stanovanju v naravi pripada drugo zunanje PM kot določeno z etažnim elaboratom in je v naravi označeno s talno oznako B-S3.

Energetska izkaznica stavbe

Potrebna toplota za ogrevanje
Razred B
A+
A
B
C
D
E
F
G
0 15 50 100 150 200 250 300+

Spiller Farmer d.o.o.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje