Iskalnik nepremičnin v lasti SDH

Zemljišče Metlika

Svržaki

Osnovni podatki

RE ID 893
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 76.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zemljišče Metlika
Naslov: Svržaki
Skupna površina zemljišč: 8.233,00 m²
ostalo: k.o. Metlika--
Parcelna številka: 1515 2092/5, 1515 2092/6, 1515 1990/2

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Nepremičnina RE ID 893 predstavljajo tri parcele v k.o. Metlika v skupni izmeri 8.233 m2 in sicer:
- ID znak 1515 2092/5 v izmeri 5.509 m2,
- ID znak 1515 2092/6 v izmeri 1.362 m2 in
- ID znak 1515 1990/2 v izmeri 1.362 m2.

Zemljišča v naravi predstavljajo v večini nezazidana stavbna zemljišča in delno gozd. Nahajajo se na hribu na koncu stanovanjskega naselja Staneta Rozmana, poseljenega pretežno z enostanovanjskimi hišami. Parceli št. 2092/5 in 2092/6 se nahajata skupaj (bližnja stavba na naslovu Naselje Staneta Rozmana 16), parcela št. 1990/2 pa je nekoliko odmaknjena. Dostop do te parcele ni urejen.

Parcele se nahajajo na območju prostorske enote Svržaki-Čurile (MET-4-OPPNa), z osnovno namensko rabo:
- območja stavbnih zemljišč – parc. št. 1990/2, 2092/5
- območja gozdnih zemljišč – parc. št. 2092/6
in s podrobnejšo namensko rabo:
- SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava - parc. št. 1990/2, 2092/5
- GV – varovani gozd - parc. št. 2092/6.

Predvidena je izdelava OPPN. 

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V prodajno ceno niso vključeni propadajoči davki.

Ogledi predmetnih nepremičnin bodo možni v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

SDH  d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A