Zbiranje zavezujočih ponudb za garažno hišo na Metelkovi v ljubljani

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "kompleta 509 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani" - DUTB ID 34-002

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup »kompleta 509 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34-002« so nepremičnine – 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, ki se nahajalo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., z ID znaki navedenimi v vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP PARKIRNIH MEST V PARKIRNI HIŠI NA METELKOVI ULICI V LJ.- DUTB ID 34-002«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 4.200.000 € + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018 do 12.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa

Prenesi datoteke