ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA NA FERRARSKI ULICI V KOPRU

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA, FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno - stanovanjskega objekta je, ne vseljen poslovno - stanovanjski objekt z ID št. 2605-2070, v neto tlorisni površini 27.619 m2, na naslovu Ferrarska ulica 16 v Kopru, zgrajen leta 2013, etažnosti 4K+P+6N in pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 5.415 m2.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA,  FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 25.000.000,00 € + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (9,5% DDV za stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami, 22% DDV za poslovne prostore s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami) in ga bo plačal kupec.

Morebitni ponudniki si lahko predmet prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije pri predstavniku prodajalca: Iva Kozar, tel. št. 01/429-38-34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 20.12.2018.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 27.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno – stanovanjskega objekta, Ferrarska ulica, Koper – DUTB ID 39, z dne 04.12.2018,  črta 4. odstavek 2.2. točke (Varščina), z vsebino: »Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji oz. v EU mora biti naveden v Obrazcu in mora biti identičen računu, iz katerega bo v primeru izbora kupca za Predmet Prodaje nakazana nadaljnja kupnina.«

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB