ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 3-SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 3-sobnega stanovanja v Brežicah - DUTB ID 6032

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 3 - sobnega stanovanja v Brežicah – je nepremičnina:

- neopremljeno 3 - sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 1299-232-111 (5727973), v izmeri 116,5 m2, v 3. etaži s pomožnim prostorom in garažnim mestom v 1. etaži, na naslovu Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2006.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP 3- SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH – DUTB ID 6032«, in za katere bo pravočasno plačana varščina.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 115.000,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.11.2018 do 11:59:59 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB