VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003

Torek, 3. maj 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003 so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 676 568/4 (ID 3591271) v izmeri 716 m2
 • parcela 676 568/27 (ID 1239810) v izmeri 521 m2

ki v naravi predstavljajo pozidano zemljišče ID znak: parcela 676 568/4 v izmeri 716 m2, na katerem stoji stanovanjsko - poslovna stavba (l. 1999 GURS) ID št.  676-1378, NTP 720 m2, UTP 590 m2 (podatek GURS), na naslovu Lesjakova ulica 9, Maribor. Na istem zemljišču stoji tudi starejši objekt (l. 1950 GURS), ID št. 676-989, predviden za rušenje, NTP 60 m2 (podatek GURS). Predmet prodaje pa je tudi sosednje nepozidano stavbno zemljišče ID znak: parcela  676 568/27 v izmeri 521 m2. Lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 03.06.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 01.06.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 15.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 01.06.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 02.06.2022,
 • izklicna cena: 270.000 EUR + davek (deloma 2% DPN + deloma 22% DDV),
 • korak draženja: 6.000,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6078-003

 

Podjetje