VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA št. 32 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-003

Petek, 14. januar 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA št. 32 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-003

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – parkirnega mesta v Kamniku– DUTB ID 106256-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina nepremičnine:

  • z ID znakom: 1908-1372-158 (ID 5608366), v velikosti 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik; lastništvo do celote,

ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi za PM 32 :

  • datum dražbe: 02.02.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo: do 31.01.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 500,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine: do 31.01.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 01.02.2022
  • izklicna cena: 4.400,00  EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 200,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6256-003

Podjetje