VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE - HIŠA Z BAZENOM v ŽALCU – DUTB ID 1313

Ponedeljek, 10. januar 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠA Z BAZENOM v ŽALCU – DUTB ID 1313

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiša z bazenom v Žalcu– DUTB ID 1313 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  • parcela 996 624/12 (ID 4861970) v velikosti 977,00 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljeno enostanovanjsko stavbo, ID št. 996 1838, po podatkih GURS v izmeri 360,30 m2, po dejanskih podatkih v izmeri 408,46 m2, na naslovu Šarhova ulica 9, Žalec, zgrajeno leta 2000, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 26.01.2022 ob 13:00 uri
  • rok za prijavo: do 24.1.2022 do 23:59:59
  • varščina: 15.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine: do 24.01.2022
  • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 25.01.2022
  • izklicna cena: 300.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 6.000,00 EUR

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1313

Podjetje