VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972

Ponedeljek, 9. maj 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972 je nepremičnina z ID znakom:

  • parcela 753 1012/2 (ID 4259047) v izmeri 471 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v izmeri 471 m2, v Slovenski Bistrici,

lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 1.000,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
  • izklicna cena: 18.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 400,00 EUR,

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 972

Podjetje