VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH – DUTB RE ID 0210

Ponedeljek, 10. januar 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH – DUTB RE ID 0210

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - poslovno stanovanjskega objekta v Slovenskih Konjicah – DUTB ID 0210 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • parcela 1115 71/4 (ID 144936), v velikosti 1.835,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz, javni pločnik in urejen park ob hiši;parcela 1115 71/8 (ID 1151851), v velikosti 614,00 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1328/4 (ID 2128341), v velikosti 167,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1031/17 (ID 2633075), v velikosti 91,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoza;
 • parcela 1115 1366/29 (ID 3839180), v velikosti 91,00 m2, v naravi predstavlja javni pločnik in urejen park ob hiši;

ki v naravi predstavlja zaokroženo celoto, na kateri stoji poslovno – stanovanjski objekt, v štirih etažah, z garažo, na naslovu Šolska ulica 14, 3210 Slovenske Konjice skupni izmeri 2.798,00 m2, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 02.02.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 31.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 35.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 31.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 01.02.2022
 • izklicna cena: 650.000,00 EUR, , in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 15.000,00 EUR

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 210

Podjetje