Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Aktualno

14

September
2018

Zbiranje zavezujočih ponudb za poslovni prostor na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-003 so neopremljeni poslovni prostori z ID št. 1725-279-11, ki v naravi predstavlja pisarne v skupni izmeri 367,20 m2, v 6. nadstropju neetažirane poslovne stavbe stoječe na zemljišču z ID znakom: parcela 1725 2486 na naslovu Trdinova 4, Ljubljana, lastništvo v deležu 599/5000 celote. Nepremičnina se prodaja po načelu "videno - kupljeno", ... Preberite več

12

September
2018

ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO NA VRHNIKI

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »Zazidljivega zemljišča na Vrhniki – večstanovanjska gradnja – DUTB ID 105022« je nepremičnina: zemljišče z ID znakom 2002-2704/6-0 (ID 1363037), ki v naravi predstavlja zemljišče, ki je skladno s sprejetim OPPN namenjeno večstanovanjski gradnji. Za območje kjer leži nepremičnina, OPPN dopušča gradnjo 8 večstanovanjskih objektov: tlorisne dimenzije objektov 31 x 18,5 m, maksimalna višina objektov: ... Preberite več

6

September
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine: - zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba - hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote; - zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), ... Preberite več

27

Avgust
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA GARAŽNO HIŠO NA KOTNIKOVI V LJUBLJANI

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb so nepremičnine – 154 posameznih delov stavbe – parkirnih prostorov, v etažni lastnini, ki se nahajalo v parkirni hiši pod stavbami Kotnikova ulica 25-35, Ljubljana, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu. Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ... Preberite več