Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Aktualno

4

December
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA NA FERRARSKI ULICI V KOPRU

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno - stanovanjskega objekta je, ne vseljen poslovno - stanovanjski objekt z ID št. 2605-2070, v neto tlorisni površini 27.619 m2, na naslovu Ferrarska ulica 16 v Kopru, zgrajen leta 2013, etažnosti 4K+P+6N in pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 5.415 m2. Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb ... Preberite več

4

December
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine: - zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba - hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote; - zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), ... Preberite več

27

November
2018

ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "LADJEDELNICE IZOLA"

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »LADJEDELNICA IZOLA« - DUTB ID 100051  so nepremičnine – 26 pozidanih zemljišč v skupni izmeri 42.054 m2, v naravi starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje, ki so v celoti lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. Zemljišča so lahko dostopna in komunalno opremljena. Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup predmeta prodaje, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ... Preberite več

14

November
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE NA TRŽAŠKI V MARIBORU

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Poslovnega objekta v Mariboru – DUTB ID 100197  je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 2713 855/1 v velikosti 8.015 m2, na katerem na kateri stoji del poslovne stavbe z ID št. 2713-110-na naslovu Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, stavba ni etažirana in ni vpisana v zemljiški kataster, del v skupni površini 8.126 m2.  Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ... Preberite več